15 draws in 15 games to start at Gashimov Memorial

SusanPolgar

Round 3 results

Ding, Liren - Topalov, Veselin ½-½
Giri, Anish - Radjabov, Teimour ½-½
Mamedov, Rauf - Carlsen, Magnus ½-½
Mamedyarov, Shakhriyar - Karjakin, Sergey ½-½
Navara, David Wojtaszek, Radoslaw ½-½

Round 2 results

Carlsen, Magnus - Navara, David ½-½
Karjakin, Sergey - Ding, Liren ½-½
Radjabov, Teimour - Mamedov, Rauf ½-½
Topalov, Veselin - Giri, Anish ½-½
Wojtaszek, Radoslaw - Mamedyarov, Shakhriyar ½-½

Round 1 results

Ding, Liren - Wojtaszek, Radoslaw ½-½
Giri, Anish - Karjakin, Sergey ½-½
Mamedyarov, Shakhriyar - Carlsen, Magnus ½-½
Navara, David - Mamedov, Rauf ½-½
Topalov, Veselin - Radjabov, Teimour ½-½

Comments

News

FEATURED
COMMUNITY