Fedoseev & Dubov on fire at Russian Superfinal

ChessDailyStaff

Round 3 results

Dubov, Daniil - Romanov, Evgeny 1-0
Fedoseev, Vladimir - Sjugirov, Sanan 1-0
Malakhov, Vladimir - Tomashevsky, Evgeny ½-½
Matlakov, Maxim - Inarkiev, Ernesto ½-½
Vitiugov, Nikita - Riazantsev, Alexander ½-½
Volkov, Sergey - Svidler, Peter 0-1

Comments

News

FEATURED
COMMUNITY