Former Webster team captain GM Shimanov finished 2nd at Russian Rapid GP top 16

SusanPolgar

Final standings

1 Morozevich, Alexander 12 82.5
2 Shimanov, Aleksandr 11 71.75
3 Tsydypov, Zhamsaran 10.5 74.25
4 Kokarev, Dmitry 9.5 66.5
Golubov, Saveliy 9.5 59
6 Ponkratov, Pavel 8.5 57.75
7 Pridorozhni, Aleksei 8 57.5
8 Moiseenko, Vadim 7.5 46.75
Sakaev, Konstantin 7.5 46
Shaposhnikov, Evgeny 7.5 45.25
11 Bocharov, Dmitry 6.5 39.25
12 Murzin, Volodar 5.5 39
Potapov, Pavel 5.5 35.25
Nesterov, Arseniy 5.5 33.75
15 Pustovoitova, Daria 3.5 25.25
16 Maltsevskaya, Aleksandra 2 10.25

Comments

News

FEATURED
COMMUNITY